Tietosuojaseloste

Tämä on S-Performance Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 15.8.2023. Viimeisin muutos 15.8.2023

1. Rekisterinpitäjä

Evgeni Suokas / S-Performance Oy,

Y-tunnus: 3292279-8

Niittykatu 10 E 136

02200 Espoo

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Evgeni Suokas, [email protected]

 

3. Rekisterin nimi

S-Performance Oy:n asiakasrekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on S-Performancen verkkopalveluiden käyttäjän suostumuksella tapahtuva S-Performancen  verkkopalveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin liittyvä henkilötietojen käsittely.

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, sähköpostiosoite, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostuu viikkokirjeen tilaajista ja erilaisten tuotteiden ja palvelujen ostamisen kautta postituslistalle liittyneistä käyttäjistä.

Rekisteri asiakkaista sisältää asiakkaan nimen, sähköpostin, sekä sopimus- ja tilaustiedot.

Viikkokirjeen tilaaja voi milloin tahansa muuttaa ja täydentää tietoja jokaisen uutiskirjeen mukana olevasta linkistä.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Sivustoilla ei säilytetä käyttäjän pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteriss√§ olevalla henkil√∂ll√§ on oikeus pyyt√§√§ h√§nt√§ koskevien henkil√∂tietojen poistamiseen rekisterist√§ (‚ÄĚoikeus tulla unohdetuksi‚ÄĚ). Niin ik√§√§n rekister√∂idyill√§ on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkil√∂tietojen k√§sittelyn rajoittaminen tietyiss√§ tilanteissa. Pyynn√∂t tulee l√§hett√§√§ s√§hk√∂postitse rekisterinpit√§j√§lle. Rekisterinpit√§j√§ voi pyyt√§√§ tarvittaessa pyynn√∂n esitt√§j√§√§ todistamaan henkil√∂llisyytens√§. Rekisterinpit√§j√§ vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa s√§√§detyss√§ ajassa (p√§√§s√§√§nt√∂isesti kuukauden kuluessa).